Ebin.eu

Válasszon nyelvet!
Keresés a kérdésekben Kérdésfeltevés

Mi az a fedezeti pont számítás?

2010.11.22. 11:02 [Fedezeti pont számítás]
ebin.eu
2010.11.25. 21:04

A számvitelelméletben az értékesítés bruttó eredményéhez hasonló tartalmú a fedezeti összeg, amelyet az árbevétel és az ahhoz kapcsolódó költségek közötti különbségként definiáljuk.
A fedezeti összeg az alábbi séma alapján kerül kiszámításra:
1. árbevétel
2. proporcionális jellegű költség
3. fedezeti összeg (1-2)
4. fix jellegű költség
5. eredmény (3-4)

A proporcionális jellegű költségek azok a költségek, amelyek a termelési volumen változásának hatására összegükben viszonylag arányosan változnak.

A fix jellegű költségek közé azok a költségek tartoznak, amelyek a termelés volumenének válto-zására összegükben változatlanok maradnak.

A módszer alkalmazásának előnye, hogy külön feltételezés hiányában a bázisidőszakra tá-maszkodó számítások esetén
* a proporcionális jellegű költségek változását arányosnak kell tekinteni a volumen változásá-val
* a fix jellegű költséget változatlan összeggel kell szerepeltetni

A fix jellegű költségek fel nem oszthatósága azt eredményezi, hogy a tevékenység, a termék jövedelmezőségének elbírálása nem az eredmény, hanem a fedezeti összeg, illetve a fedezeti hányad alapján történik.

Fedezeti hányad =(fedezeti összeg / árbevétel) × 100

A fedezeti pont az a termelési, értékesítési volumen, amely mellett a vállalkozásnak nem sem vesztesége, sem nyeresége nincs. A fedezeti ponthoz tartozó árbevételt minimális termelésnek vagy a termelés kritikus pontjának nevezzük.

A fedezeti pont számítása
Értékesítés = fix költség + változó költség
Fedezeti p>

A vállalati szintű döntések során olyan esetekben alkalmazható a fedezetiköltség-számítás, ami-kor a bázisidőszak adataira támaszkodva azt vizsgálják, hogy
* különböző árbevétel, illetve kapacitáskihasználás és előre feltételezett költségváltozás mel-lett milyen eredmény és összes költség várható illetve tervezhető
* különböző nagyságú eredmény eléréséhez bizonyos költségváltozásokat is feltételezve mennyivel kell a bázishoz mérten az árbevételt, illetve a kapacitáskihasználást változtatni
* milyen árbevételnél van a fedezeti pont, vagyis mekkora az az árbevétel, amelynél az eredmény nulla

A fedezeti összegből képzett mutatószámok alapján összeállított termékrangsort nevezzük gyártmánykarakterisztikának. Számítása során a termék, szolgáltatás fedezeti összegét osztjuk el a kalkulációs egységre jutó szűkös erőforrás mennyiségével.

A gyártmánykarakterisztika használható
* a műszaki fejlesztési döntések megalapozásához
* a termelési programok eredményorientált optimalizálásához
* a piaci döntések meghozatalához
* az árképzésnél stb.

A feltételezések, amelyeken a fedezeti számítás nyugszik, a valóságban nem mindig teljesülnek, még rövid távon sem.

A fedezetszámítás korlátja abból fakad, hogy a számítás feltételezi
* a költségek és a bevétlek viselkedése ismert, és hogy a termelési szintek változásainak hatása a költségekre és bevételekre egyértelműen meghatározható
* a költségek viselkedése teljes egészében a volumentől függ
* bármilyen mennyiségi változás esetén a fix költségek összege állandó

A gyakorlatban
* nem mindig könnyű a költségeket a fix és a proporcionális költségek kategóriájába sorolni
* a módszer alkalmazása során nem számolnak a befejezetlen termeléssel és elfekvő kész-lettel
* a számítás egy termék jellemzőivel számol
* a vezetőség döntései befolyásolhatják a proporcionális és fix költségeket
* a termékösszetételnek alkalmazkodnia kell a kereslet változásaihoz, ezért nem lehet ponto-san előre jelezni.

e-INKUBÁTOR - határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására

Az e-INKUBÁTOR - határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására című projektet a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatta.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

A projektpartnerek a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a TECTUM Nonprofit Szervezet.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját.     www.husk-cbc.eu
Ebin.eu © Minden jog fenntartva 2010